Audiovisual Landscape - Random Screenshots / Pejzaż Audiowizualny - Losowe Klatki
 
Praca dyplomowa to prototyp generatywnego systemu do tworzenia pejzaży audiowizualnych bazującego na programie Modul8. Początkowo powstawał on jako narzędzie do improwizacji podczas koncertów muzyki elektronicznej, później przekształcił się w generator video ambientu (wideo dla otoczenia). W ramach tej funkcji zakłada wykorzystanie telewizorów HD jako "urządzeń" do tworzenia sztucznej ciszy i sztucznego krajobrazu. Sama struktura graficzna i dźwiękowa pracy, wynika z procesów przetwarzania, które w dużym stopniu bazują na koncepcji punktu, opisanej przez Kandińskiego w traktacie „Punkt i linia, a płaszczyzna“.
My main diploma work is a prototype of a semi-generative system for audiovisual landscape creation based on Modul8 software. At the beginning it was used to create visuals for music, later it was transformed into video ambient generator. Within video ambient it’s supposed to create artificial silence and artificial landscape with sound and graphical structure based on a concept of Wasilij Kandinski regarding “point” as a sound and “point” as a visual element.
 
all formats: 1920x1080